Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,400 รีม
ผู้ดำเนินการ : tor
ปีงบประมาณ : 2556
วันที่ประกาศ : 25/10/2556
เอกสารแนบ
  EGLO_20131030_171019_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์