Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จ้างบริการดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : chutinant
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 12/09/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140912_153019_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์