Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : จ้างบริการดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : chutinant
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 00/00/543
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 17/09/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140912_152945_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์