Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : จ้างเหมาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องน้ำ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2558
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 25/08/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140825_164454_0.tiolet ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์