Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้อกระดาษอาร์ตมันหนาชนิด 260 แกรม ขนาด 25นิ้วx36 นิ้ว จำนวน 32,500 แผ่น (65 รีม)
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 22/08/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140822_145449_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์