Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ทั้งระบบ ณ ที่ทำการโรงพิมพ์ ประจำปี 2558
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 08/08/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140808_142753_0.docx ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์