Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : กระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ชนิดมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 1,425.6 เมตริกตัน (1,425,600 กิโลกรัม) มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า ไม่รวมน้ำหนักแกนและสิ่งห่อหุ้มต่างๆ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)
ผู้ดำเนินการ : jerapan
ปีงบประมาณ : 2560
วันที่ประกาศ : 27/07/2560
เอกสารแนบ
  EGLO_20170727_181011_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์