Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุ รวม 2 รากยาร
ผู้ดำเนินการ : chutinant
ปีงบประมาณ : 2561
วันที่ประกาศ : 27/07/2560
เอกสารแนบ
  EGLO_20170726_134040_0.docx ดูข้อมูล
  EGLO_20170726_134040_1.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์