Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 3)
ผู้ดำเนินการ : ploysarun
ปีงบประมาณ : 2560
วันที่ประกาศ : 26/07/2560
เอกสารแนบ
  EGLO_20170725_174022_0.pdf ดูข้อมูล
  EGLO_20170725_174022_1.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์