Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จ้างเหมาบริการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องน้ำ ปรจำปี 2561
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2561
วันที่ประกาศ : 30/06/2560
เอกสารแนบ
  EGLO_20170713_072207_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์