Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : ซื้อระบบจัดรายการเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2561
วันที่ประกาศ : 12/07/2560
เอกสารแนบ
  EGLO_20170712_165928_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์