Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
โครงการ : กระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ชนิดมีลายน้ำ หน้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 856 เมตริกตัน (856,000 กิโลกรัม)
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 31/07/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140731_121705_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์