Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : ซื้อน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 12,600 แพค และน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 6,200 ถัง ประจำปี 2558
ผู้ดำเนินการ : sayfon
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 25/07/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140730_124817_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์