Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเข็มเล็ก จำนวน 563 หลอด
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 25/07/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140729_180710_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์