Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้อกระดาษปอนด์ม้วน สีขาวน้ำหนัก 60 แกรม หน้ากว้าง 18.5 นิ้ว จำนวน 15,000 กิโลกรัม มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้าไม่รวมน้ำหนักแกนกระดาษและสิ่งห่อหุ้มต่าง ๆ
ผู้ดำเนินการ : ploysarun
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 30/07/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140729_175146_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์