Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีสั้นผ่านจอโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
ผู้ดำเนินการ : jidapa
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 23/05/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140729_173049_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์