Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารสำนักงาน จำนวน 11 ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน 2 ชุด
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 04/07/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140729_163906_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์