Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ยกเลิกประกาศโครงการ
โครงการ : จ้างเปลี่ยนบานประตู จำนวน 53 ชุด พร้อมติดตั้ง
ผู้ดำเนินการ : chitpon
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 29/07/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140729_154927_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์