Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 121 เครื่อง ณ ที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2558
ผู้ดำเนินการ : jidapa
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 29/07/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140729_082432_0.07 ดูข้อมูล
  EGLO_20140729_082432_1.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์