Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 ตุลาคม 2556
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กันยายน 2556
ประกาศเรื่อง ผลการจับสลากคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากการกุศล ประเภทสมาคมคนพิการ มูลนิธิ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ เเจ้งย้ายสถานที่ให้บริการด้านการจำหน่ายและจ่ายรางวัล ไปเปิดบริการ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สาขาสนามบินน้ำ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2556 เป็นต้นไป ในเวลา 08.30-15.00 น.
ประกาศเรื่อง ให้สมาคมคนพิการ มูลนิธิ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ที่ผ่านการแสดงตัวมาจับสลากคัดเลือก
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ให้สมาคมคนพิการ มูลนิธิ หรืององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ มาแสดงตัว
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคม 2556
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดยนายวรวัธ วัฒนสิงค์ เเละพนักงานร่วมงานวางพวงมาลา
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 มิถุนายน 2556
ประกาศสำนักงาน เรื่อง การออกสลากบำรุงการกุศล
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และกำหนดวันทำสัญญาส่วนกลาง และประเภทนิติบุคคล ประกอบด้วย มูลนิธิ , สมาคม , องค์กรฯ เพื่อเเจ้งตัวแทนกำหนดวันทำสัญญาต่อไป
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 2 และ 16 พฤษภาคม 2556
“อย่าเชื่อ อย่าโทร อย่าโอน”
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 มีนาคม 2556
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด ปี 2555
กำหนดวันทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนกลาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์