Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองประเภทบุคคลทั่วไปและคนพิการมาแสดงตัวและรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายชั่วคราว
ประกาศ เรื่อง ให้คนพิการรายสำรองมาแสดงตัวและรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย (เพิ่มเติม)
สำนักงานฯยืนยันไม่มีนโยบายจำหน่ายสลากเสรี
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคม 2558
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคม 2558
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ประกาศ การกำหนดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนกลาง และสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและการคัดเลือกตัวเเทนจำหน่าย ตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการสลาก
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสลากแทนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศเรื่อง ตัวแทนจำหน่ายสลากดำเนินการจำหน่ายสลากแบบรวมชุด
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ปี 2558
ประกาศเรื่อง ให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองตามบัญชีรายชื่อรวมทั่วประเทศมาแสดงตัวและรับสลากกินแบ่งไปจำหน่ายชั่วคราว
ประกาศเรื่อง ให้คนพิการรายสำรองมาแสดงตัวและรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย (เพิ่มเติม)
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 2 และ 16 พฤษภาคม 2558
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลาง งวดประจำวันที่ 2 และ 16 พฤษภาคม 2558
ประกาศเรื่อง ให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองตามบัญชีรายชื่อรวมทั่วประเทศมาแสดงตัวและรับสลากกินแบ่งไปจำหน่ายชั่วคราว
ประกาศเรื่อง ให้คนพิการรายสำรองมาแสดงตัวและรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย (เพิ่มเติม)
ประกาศเรื่อง ให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองตามบัญชีรายชื่อรวมทั่วประเทศมาแสดงตัวและรับสลากกินแบ่งไปจำหน่ายชั่วคราว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์