Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้แทนจำหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว ให้มาติดต่อขอรับคืนเงินค้ำประกัน
ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(ส่วนภูมิภาค)งวดประจำวันที่ 1 และ 16 สิงหาคม 2559
ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(ส่วนกลาง)งวดประจำวันที่ 1 และ 16 สิงหาคม 2559
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดโครงการพัฒนาระบบการขอรับเงินรางวัล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินรางวัล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งออกสลากงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่างๆ
VTR สรุปผลการดำเนินงาน 1 ปี คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (1 พ.ค. 58 - 1 พ.ค. 59)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสัมมนาวิชาการกับสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APLA) ประจำปี 2559
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเดินทางไปออกสลากสัญจรในงวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศขอรับหลักประกันคืน เมื่อพ้นภาระผูกพันตั้งแต่งวดวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงงวดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรณีหนังสือค้ำประกัน สามารถรับหลักประกันคืนได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการต่อสัญญาใหม่นิติบุคคล
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการต่อสัญญาใหม่บุคคลทั่วไป และผู้พิการ
ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(ส่วนกลาง)งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคม 2559
ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(ส่วนภูมิภาค)งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคม 2559
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งออกสลากงวดประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนกลางและสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(ฉบับที่ 3)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเลื่อนการออกสลากงวดประจำวันที่ 1 พ.ค. 2559
ประกาศเรื่อง คุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์