Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 มิถุนายน 2561 (13/03/2561)
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนกลาง) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 มิถุนายน 2561 (13/03/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการเสวนา หัวข้อ “สลากสรรค์สร้างเพื่อสังคม Friendly Design” (28/02/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรคลองข่อย (26/02/2561)
ประกาศ สหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่องรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561 (21/02/2561)
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) งวดประจำวันที่ 2 และ 16 พฤษภาคม 2561 (15/02/2561)
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนกลาง) งวดประจำวันที่ 2 และ 16 พฤษภาคม 2561 (15/02/2561)
ประกาศ สหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงินและบัญชี (12/02/2561)
ประกาศ สหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (31/01/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา (30/01/2561)
ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนวันจำหน่ายสลากให้กับผู้ที่จองสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง เฉพาะงวดวันที่ 2 มีนาคม 2561 (25/01/2561)
ประกาศสหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (22/01/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (15/01/2561)
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 เมษายน 2561 (15/01/2561)
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนกลาง) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 เมษายน 2561 (15/01/2561)
ประกาศ เรื่อง การให้หรือการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด (27/12/2560)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (26/12/2560)
Checklist ผลกระทบและความคุ้มค่า (22/12/2560)
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) (22/12/2560)
ประกาศสหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (22/12/2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์