Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> ด้านการสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดด้านการสาธารณสุข ข่าว/บทความทั้งหมด
ด้านการสาธารณสุข
สำนักงานฯ มอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ ในโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับหอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมประสาทชายเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ชั้น 4/2 โรงพยาบาลตำรวจ (02/10/2562)
รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี (07/08/2562)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 (02/08/2562)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (27/07/2562)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมงานขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (28/02/2562)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต (14/12/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนับสนุนตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดนนทบุรี เป็นเงิน 93,584,861 บาท (05/07/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสถาบันประสาทวิทยาจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Stroke Intermediate Care Unit) (16/01/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์ด้านสาธารณสุข (01/06/2560)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแจกให้กับประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/05/2560)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการกับน้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม (03/08/2559)

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์