Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> กิจกรรมเพื่อสังคม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดกิจกรรมเพื่อสังคม ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนกิจกรรม“รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้” (08/01/2562)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 (26/03/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560จ.บุรีรัมย์และจ.สุรินทร์ (12/02/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 (30/01/2561)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม ในโอกาสเดินทางมาออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสุโขทัย (30/11/2560)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเช็คสนับสนุนโครงการสลากฯ สร้างสุข ปลดทุกข์ให้น้อง (16/10/2560)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและตรวจสุขภาพเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี (31/01/2560)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 จ.นนทบุรี (11/01/2560)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ (06/09/2559)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (01/09/2559)
ร่วมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมมรดกที่อยู่คู่ไทย (22/10/2555)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและบูรณะ สิ่งก่อสร้างทางศิลปวัฒนธรรมได้แก่ การปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร
สร้างโอกาสการศึกษา ติดอาวุธทางปัญญาให้ลูกหลานไทย (22/10/2555)
คงเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงที่ซึ่งทุก ๆ เช้าการจราจรจะติดขัด เพราะเด็ก ๆ ไปโรงเรียนจะมีใคร รำลึกได้บ้างว่า ยังมีลูกหลานไทยอีกจำนวนมาก ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง ปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวง ยากไร้
งานเพื่อสังคม (22/10/2555)
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เงินรายได้จากการออกสลากบำรุงการกุศลแต่ละโครงการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ ความเป็นอยู่ ของประชาชนขาวไทยให้ดีขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ในทางตรง เช่น การดำเนินงานของสภากาชาดไทย
ทำนุบำรุงศาสนา คุณค่าแห่งจิตใจ (22/10/2555)
ไม่มีประเทศใดในโลกร่มเย็นเท่าเมืองไทยของเรา ด้วยร่มพระบารมีปกเกล้าฯ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบุญญาธิการ ไม่มีประเทศใดในโลก ที่ประชาชนมีสิทธิเลือกนับถือศาสนาได้ตามความเชื่อของตนเอง และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์