Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุนกรมการพัฒนาชุมชน เป็นจำนวน 300,000.- บาท (24/01/2556)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุน กรมการพัฒนาชุมชนในโครงการ “ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุน สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย (24/01/2556)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุน สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการสนับสนุนกีฬาภาคราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน (๑ กีฬา ๑ รัฐวิสาหกิจ)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุน คอนเสิร์ตพลิ้วเพลงแห่งสยาม เฉลิมพระเกียรติ ๓ พระองค์ ครั้งที่ ๑ (29/12/2555)
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร (26/12/2555)
มอบรางวัลประกวดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (21/06/2555)
นายเชิดชัย ประทุมมา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสิรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมบริจาคเงินสาธารณประโยชน์ (21/06/2555)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุนตำรวจภูธรภาค 5 จัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน และศูนย์บริการจัดการประมงอ่าวไทย จัดซื้อรถยนต์ดีเซลขับเคลื่อน 4 ล้อ
ผู้บริหารธ.ออมสินและคณะเยี่ยมชมการสาธิตออกรางวัล (21/06/2555)
นายเชิดชัย ประทุมมา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้การต้อนรับผู้บริหารธนาคารออมสินและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการออกรางวัล และอุปกรณ์ออกรางวัล ณ ห้องออกรางวัล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ชมรมอนุรักษ์ฯ สำนักงานสลากกินเแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (21/06/2555)
ชมรมอนุรักษ์ฯ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การุณย์-สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2555

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์