Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพิ่มเติม) โครงการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์กราฟฟ่า 2 จำนวน 4 รายการ (20/03/2562)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ ปรับภาพลักษณ์และแบรนด์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ ปี 2562) (11/03/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อและวางแผนบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ (14/02/2562)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างที่ปรึกษาปรับภาพลักษณ์และแบรนด์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ) (01/02/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างสำนักงาน ประจำปี 2562) (28/01/2562)
โครงการรณรงค์ต่อต้านการพนันทุกประเภท (23/01/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22/01/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อหมึก Collin Black (หมึกพิมพ์ Ink-Jet) จำนวน 600 ลิตร (08/01/2562)
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ จำนวน 1 โครงการ (27/12/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (21/12/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อรองรับแนวคิดดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 (19/12/2561)
จ้างตรวจเต้านม mammography digital จำนวน 476 คน ประจำปี2562 (04/12/2561)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารสวัสดิการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2562 จำนวน 9 เดือน (30/11/2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โครงการจ้างที่ปรึกษาปรับภาพลักษณ์และแบรนด์ สำนักงานสลากฯ (28/11/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาอาคาร BAS,ACCESS CONTROL,CCTV ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) (26/11/2561)
ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการซื้อ CTP Dry Offset Plate size ๕๐๘ x ๖๓๕ x ๐.๗๐ - ๐.๗๓ มิลลิเมตร จำนวน ๓๐๐ แผ่น (22/11/2561)
ซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ๕๐ แกรม ขนาดหน้ากว้าง ๓๒๓ ม.ม. จำนวน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า) ไม่รวมน้ำหนักแกนกระดาษและสิ่งห่อหุ้มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (13/11/2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาอาคาร BAS,ACCESS CONTROL,CCTV ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) (31/10/2561)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (24/10/2561)
จ้างซ่อมสร้าง (Refurbishment) หัวพิมพ์ Ink-Jet Kodak รุ่น Versamark DP๖๒๔๐ จำนวน ๘ หัว (12/10/2561)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์