Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ จำนวน 1 โครงการ (27/12/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (21/12/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อรองรับแนวคิดดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 (19/12/2561)
จ้างตรวจเต้านม mammography digital จำนวน 476 คน ประจำปี2562 (04/12/2561)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารสวัสดิการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2562 จำนวน 9 เดือน (30/11/2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โครงการจ้างที่ปรึกษาปรับภาพลักษณ์และแบรนด์ สำนักงานสลากฯ (28/11/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาอาคาร BAS,ACCESS CONTROL,CCTV ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) (26/11/2561)
ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการซื้อ CTP Dry Offset Plate size ๕๐๘ x ๖๓๕ x ๐.๗๐ - ๐.๗๓ มิลลิเมตร จำนวน ๓๐๐ แผ่น (22/11/2561)
ซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ๕๐ แกรม ขนาดหน้ากว้าง ๓๒๓ ม.ม. จำนวน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า) ไม่รวมน้ำหนักแกนกระดาษและสิ่งห่อหุ้มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (13/11/2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาอาคาร BAS,ACCESS CONTROL,CCTV ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) (31/10/2561)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (24/10/2561)
จ้างซ่อมสร้าง (Refurbishment) หัวพิมพ์ Ink-Jet Kodak รุ่น Versamark DP๖๒๔๐ จำนวน ๘ หัว (12/10/2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ชนิดมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้วฯ (ครั้งที่ 2) (12/10/2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Offset แบบ Sheet - fed เครื่องพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (Ink-Jet) พร้อมระบบตรวจสอบการพิมพ์ และอุปกรณ์ประกอบสิ่งพิมพ์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (24/09/2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การจ้างจัดทำของขวัญวันเด็กประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) (14/09/2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง ซื้อยางรัดชนิดวงใหญ่ จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม (31/08/2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาอาคาร BAS,ACCESS CONTROL,CCTV ประจำปี 2562 (14/08/2561)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562) (14/08/2561)
ยกเลิกแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปี 2562 (หมึกพิมพ์ Ink-Jet สีดำ) (03/08/2561)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ประจำปี ๒๕๖๒ (31/07/2561)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์