Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ปี 2560
   ปี 2561
   ปี 2562
   ปี 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดจอแสดงภาพ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (18/12/2562)
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม (OVERHUAL AIR END LEROI) จำนวน 1 เครื่อง (06/01/2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว น้ำหนัก 50 แกรม หน้ากว้าง 323 มิลลิเมตร จำนวน 34 เมตริกตัน (34,000 กิโลกรัม) มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า ไม่รวมน้ำหนักแกนและสิ่งห่อหุ้มต่างๆ (02/01/2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อลวดเย็บสลากไร้สนิม เบอร์ 21Gx25G จำนวน 2,000 ม้วน)) (20/12/2562)
ซื้อหมึกพิมพ์พิเศษป้องกันการปลอมแปลง (หมึกออฟเซทสีชมพูเปลี่ยนสีได้) จำนวน 740 กิโลกรัม (20/12/2562)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการ ซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวฯ (13/12/2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างทำโครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี ๒๕๖๓ (28/11/2562)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563) (27/11/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวม 5 โครงการ) (27/11/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลวดเย็บสลากไร้สนิม เบอร์ 21g x 25g จำนวน 2,000 ม้วน) (11/11/2562)
จ้างจัดทำโครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล และความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2563 (31/10/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (31/10/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในตสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (30/09/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม และทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารโรงพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563) (20/09/2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง เช่าบริการวงจรสื่อสารฯ และเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูง (20/09/2562)
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (16/09/2562)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์เวทออฟเซท (Pantone) สีต่างๆ รวม 6 สี จำนวน 2,688 กิโลกรัม (06/09/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในตสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (30/08/2562)
ซื้อหมึก Collin Black Ink จำนวน ๔,๒๒๐ ลิตร (09/08/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง ซื้อยางรัดชนิดวงใหญ่ จำนวน ๖,๖๐๐ กิโลกรัม (31/07/2562)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์