Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อหมึกออฟเซทสีส้มชนิดพิเศษ (Orange Fluo Anti – Copy) จำนวน ๓๐๗ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (22/05/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จำนวน ๒ คัน) (22/05/2562)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (16/05/2562)
ซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (16/05/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศที่ทำาการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๓ (14/05/2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดเก็บเอกสาร และเช่าเครื่องถ่าย) (30/04/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 42 เครื่อง (30/04/2562)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (26/04/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตสื่อและวางแผนบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ (26/04/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการพนันทุกประเภท (25/04/2562)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) (22/04/2562)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพิ่มเติม) โครงการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์กราฟฟ่า 2 จำนวน 4 รายการ (20/03/2562)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ ปรับภาพลักษณ์และแบรนด์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ ปี 2562) (11/03/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อและวางแผนบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ (14/02/2562)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างที่ปรึกษาปรับภาพลักษณ์และแบรนด์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ) (01/02/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างสำนักงาน ประจำปี 2562) (28/01/2562)
โครงการรณรงค์ต่อต้านการพนันทุกประเภท (23/01/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22/01/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อหมึก Collin Black (หมึกพิมพ์ Ink-Jet) จำนวน 600 ลิตร (08/01/2562)
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ จำนวน 1 โครงการ (27/12/2561)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์