(งวดประจำวันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

021840 045   307 988   561 67
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :