(งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

074824 881   910 879   612 56
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :