(งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

223131 432   507 132   868 46
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :