(งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

586117 670   340 815   591 10
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :