(งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

200515 392   186 212   192 93
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :