(งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

413494 180   971 287   128 86
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :