(งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

141737 975   382 268   087 98
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :