(งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

943142 626   878 740   373 47
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :