(งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

715431 115   302 253   945 37
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :