ท่านต้องการตรวจผล

 

งวดประจำวันที่  
หมายเลข ชุดที่

( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป )
สลาก 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆ ละ 40 บาท
ถ้าจำหน่ายหมด กำหนดเงินรางวัลต่อชุด ดังนี้
รางวัล จำนวน มูลค่า (บาท)
รางวัลที่ 1 1 รางวัล 3,000,000
รางวัลที่ 2 5 รางวัล 100,000
รางวัลที่ 3 10 รางวัล 40,000
รางวัลที่ 4 50 รางวัล 20,000
รางวัลที่ 5 100 รางวัล 10,000
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง 2 รางวัล 50,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 2,000
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 2,000
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง 10,000 รางวัล 1,000
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 24,000,000 บาท

ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ผู้ถูกรางวัลโปรดไปขอรับรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง