บริการ
 ตรวจสอบหมายเลขสลากอายัดตั้งแต่งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556
 ตรวจสอบหมายเลขสลากอายัดก่อนงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556

 ตรวจสอบหมายเลขสลากอายัด สถานะ รางวัล
งวดประจำวันที่ : 
ชุดที่ : 
หมายเลข :     
     
 เอกสารสลากอายัดและประวิงการจ่ายเงินรางวัล
ประกาศสลากอายัดงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (ครั้งที่ 1)