Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประชุม “นโยบายจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล”

วันที่ 26/03/2561 สำนักสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานในการสัมมนาหัวข้อ "นโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการจำหน่าย ตลอดจนการบริหารจัดการสลาก และการดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานฯ มุ่งหวังต่อไป โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจากจังหวัดและคลังจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 306 ราย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์