Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 31/01/2561

            วันนี้ (31 มกราคม 2561) เวลา 10.30 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นางพรพิไล บุญเอนก รองผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เดินทางไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตรวจสุขภาพให้กับเด็ก ณ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางไปออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์