Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล

วันที่ 26/01/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.มนัส โนนุช กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย นางสาวศศิพัชร์ จ่างจรูญโรจน์ หัวหน้าสำนักธุรกิจเกมและผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม ๒,๐๐๐ ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

กองประชาสัมพันธ์

 สำนักผู้อำนวยการ

                                                                                            ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์