Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

วันที่ 23/01/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.มนัส โนนุช กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยนางสาวนฤมล เข่งทองหัวหน้าสำนักผู้ตรวจการและตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา รวม ๒,๐๐๐ ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์