Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19/01/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๑) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.มนัส โนนุช กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยนางสาวพูนสุข ขจรบุณ หัวหน้าสำนักบริหารการเงิน และนางณิชนกนันท์ ขุมนาค หัวหน้าสำนักจ่ายรางวัล และตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม ๓,๐๐๐ ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว.สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์