Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
สร้างโอกาสการศึกษา ติดอาวุธทางปัญญาให้ลูกหลานไทย


คงเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงที่ซึ่งทุก ๆ เช้าการจราจรจะติดขัด เพราะเด็ก ๆ ไปโรงเรียนจะมีใคร รำลึกได้บ้างว่า ยังมีลูกหลานไทยอีกจำนวนมาก ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง ปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวง ยากไร้ และขัดสน แต่พวกเขาก็มีสิทธิที่จะคิดถึงอนาคตที่งดงามซึ่งอาจรออยู่เบื้องหน้าด้วยความเชื่อมั่นว่า เขาจะได้สมผัสกับสิ่งดี ๆ เหล่านั้นอย่างแน่นอน ถ้าหากมีความอดทนและมุ่นมั่นพอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีแล้วปีเล่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้บรรจงถักร้อยกำลังใจให้กับเยาวชนเหล่านั้น ด้วยการหยิบยื่นโอกาสด้านการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลให้เป็นต้นทุนที่มี คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่รู้จบ ในวันนี้ เงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากบำรุงการกุศลได้คืนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ล้วน เพิ่มพูนมุลค่าทวีคูณ อาทิ ทุนเล่าเรียนหลวงอานันทมหิดล อาคารเรียนหลายต่อหลายแห่งในชนบท โครงการเสมาพัฒนา ชีวิต คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หอดูดาวที่อุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัยศิลปะพิเศษ Art For All ทุกครั้งที่เสี่ยงโชคจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากบำรุงการกุศลผู้ซื้อจึงได้รับความสุขใจมากกว่าความหวังที่จะ ถูกรางวัล เพราะคุณค่าของการเป็นผู้ให้...ยิ่งใหญ่เสมอ

คำสำคัญ : สร้างโอกาสการศึกษา ติดอาวุธทางปัญญาให้ลูกหลานไทย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์