Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานฯ ร่วมพิธีประทานรางวัล“ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ 12/12/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย เรือโทสุภาสชาญ ทัศนกุล  รองผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีประทานรางวัล"ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ในประเภทสื่อที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในสังคม รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวัง ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรายการที่เน้นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ และการหยิบยื่นโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ส่งเสริมให้คนในสังคมเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันในยามลำบาก รู้จักการเป็นผู้ให้  ดำเนินรายการโดยคุณบิณฑ์  บันลือฤทธิ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันเสาร์ เวลา 13.50 – 14.00 น.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์