Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากฯ ชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา

วันที่ 09/11/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2560) เวลาประมาณ 16.00 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงข่าวสาร ผลการเสวนาของ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาว่า มีความคลาดเคลื่อนจากผลการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ ไปบ้าง เช่นมาตรการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาล่าสุดที่จะส่งผลต่อการจำหน่ายตั้งแต่งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานฯได้เลื่อนวันรับสลากฯ ทั้งระบบตัวแทนจำหน่าย และระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน เพื่อลดโอกาสการนำสลากไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลางและบีบให้มีสลากใบเดี่ยวขายในแผงมากขึ้น นอกจากนี้ได้กำหนดจำนวนสลากให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดตามจำนวนการทำรายการของผู้ลงทะเบียนในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทั้งนี้  จากการลงพื้นที่ตรวจสอบผลของมาตรการด้วยการลงพื้นสำรวจสภาวะตลาดของสำนักงานฯ พบว่า ราคาสลากที่จำหน่ายตามแผงต่าง ๆ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้าตรู่ราคาสลากใบเดี่ยวในพื้นที่ บางแค พุทธมณฑล จำหน่ายราคา 80 บาท มีการนำสลากที่จัดเป็นชุดไว้ มาแยกขายเป็นใบเดี่ยว  เวลาประมาณ 09.30 น. ย่านสะพานควายถนนพหลโยธิน สลากใบเดี่ยวราคา 80 บาท สลากชุดเกินราคาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงตรวจสอบซ้ำเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย ในขณะที่เวลา 13.50 – 15.00 น. ที่แผงจำหน่ายย่านสนามบินน้ำ และที่ตลาดบางใหญ่ นำสลากชุดมาจำหน่ายเดี่ยว ราคาใบละ 70 - 80 บาท หรือจำหน่ายเป็นชุด 3 ใบ 200 บาท และ ชุด 5 ใบ 350 บาท  เฉลี่ยใบละ
66 - 70 บาท  การลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลมาตรการดังกล่าวจะทำต่อเนื่องไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เบี่ยงเบนน้อยที่สุดไว้ใช้ประโยชน์

          ส่วนประเด็นที่ระบุว่าสลากเกินราคาเกิดจากการที่ผู้ได้รับโควตาสลากนำไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง เพื่อรวมชุดและนำไปจำหน่ายต่อในราคาแพงนั้น ตนขอเรียนว่า เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่มีการกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับพ่อค้าคนกลาง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมที่ทำให้ราคาสลากบิดเบือนไปจากที่ควรจะเป็น   สำนักงานฯ จึงได้เสนอประเด็นการกำหนดบทลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ในร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงในปัจจุบัน  

          ต่อกรณีที่เห็นว่าควรหยุดขายสลากชั่วคราว แล้วจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดนั้น พลตรีฉลองรัฐฯ กล่าวว่า การค้าขายสลากเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลทะเบียนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ พบว่า ตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานฯส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การหยุดขายสลาก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานฯและผู้ขายสลากที่ไม่มีโควตาหลายแสนคน การแก้ปัญหาสลากเกินราคาจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงทุกมิติ และดำเนินการด้วยรอบคอบ
ละมุนละม่อม 

          ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ตนขอยืนยันว่าการจำหน่ายสลากของสำนักงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หากพบการกระทำที่เป็นการทุจริต ขอทุกท่านอย่างได้นิ่งเฉย โปรดแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุก 0 2345 1466 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป    สำหรับการรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา 80 บาทนั้น สำนักงานฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือในการร่วมรณรงค์กับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  อย่างไรก็ตาม หากได้รับความร่วมมือจากคนสำคัญที่สุดคือ ประชาชนทุกท่าน ร่วมรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา อย่างเด็ดขาด การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็วและกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศเกิดประโยชน์สุขแก่ทุกคน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์