Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 07/11/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

             คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวน5คน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัครบริเวณห้องโถงชั้น๑ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ เลขที่ ๔๙๙ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครได้ที่http://www.senate.go.th ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๘๔, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๘๘, ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๗ และโทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๕ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์