Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์กรสลากของราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan Lottery Limited.) ศึกษาดูงานกิจการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 05/09/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับองค์กรสลากของราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan Lottery Limited.) ในโอกาสศึกษาดูงานกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์