Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านการศึกษาและกีฬา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ สสวท. แถลงข่าวและเสวนาในหัวข้อ “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลผ่าน IPST Learning Space”

วันที่ 18/05/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.45 น. นางปิยะนิภา  แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ นางพรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวและเสวนาในหัวข้อ "การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลผ่าน IPST Learning Space” ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาส และเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้ ให้แก่ เด็ก เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 65 ล้านบาท

กองประชาสัมพันธ์

สำนักผู้อำนวยการ

                                                                                           18 พฤษภาคม 2560


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์