Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ครบรอบ 78 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 5 เมษายน 2560

วันที่ 10/04/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

                 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พลตรี ฉลองรัฐ  นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 78 ปี ภายในงานมีการมอบเงินสนับสนุนสาธารณประโยชน์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ในโครงการก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป ขนาด 32 เตียง พร้อมครุภัณฑ์ครบชุด เป็นเงินจำนวน 60,000,000.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) และมอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 แห่ง แห่งละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ สำนักงานฯ ยังมีนโยบายงดรับกระเช้าแสดงความยินดีและเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำบุญมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เป็นเงินจำนวน 1,013,700.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์