Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวการจับกุมดำเนินคดีผู้จำหน่ายสลากเกินราคา
สรุปผลการดำเนินการจากการตรวจการจำหน่ายสลาก

วันที่ 28/03/2560

สรุปผลการดำเนินการจากการตรวจการจำหน่ายสลาก

:- ยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่าย จำนวน 4,283 ราย
( ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 60 )

:- ยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการซื้อจอง จำนวน 1,063 ราย
( ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 61 )

ที่มา.. สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์