Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมบริจาคเงินสาธารณประโยชน์

วันที่ 21/06/2555

       สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุนตำรวจภูธรภาค 5 จัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน และศูนย์บริการจัดการประมงอ่าวไทย จัดซื้อรถยนต์ดีเซลขับเคลื่อน 4 ล้อสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์