Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางไปมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 ล้านบาท

วันที่ 26/01/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (26 มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดยพลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโทหนุน ศันสนาคม ดร.มนัส โนนุช คณะกรรมการฯ  พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการฯ และผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล บางสะพาน จำนวนเงิน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฒโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในเหตุการณ์เช่นนี้ เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยทราบว่าในขณะนั้นต้องขนย้ายผู้ป่วยหนักเข้าไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลใกล้เคียง ส่วนผู้ป่วยที่เหลือต้องอพยพขึ้นไปอยู่ในที่สูง อีกทั้งสถานที่และอุปกรณ์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก สำนักงานฯ จึงเร่งดำเนินการพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  โดยจัดทำโครงการส่งน้ำใจให้บางสะพานเพื่อสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย
 
 

       นอกจากนี้ยังมีความตั้งใจนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการช่วยอำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย และหวังว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์