Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 จ.นนทบุรี

วันที่ 11/01/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดย พลตรีฉลองรัฐ  นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 และเขต 2 จังหวัดนนทบุรี 45 แห่ง  ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดำเนินโครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพระหว่างสำนักงานฯ กับชุมชนสำคัญโดยรอบ อีกทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมที่สำนักงานฯ ที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ คือทีมดี ใฝ่ดี งานดี สำนึกดี  และ สัมพันธ์ดี 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์