Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิเรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่ 10/01/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 07.30น. พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พรัอมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 บริเวณศาลพระภูมิ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์