Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับรายการข่าวจราจร สวพ.FM91 จัดโครงการ "ดาวดี” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ ต้นแบบจิตอาสาทำความดี

วันที่ 15/12/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับรายการข่าวจราจร สวพ.FM91 จัดโครงการ "ดาวดีขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนทำความดีและมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพื่อเป็นต้นแบบของจิตอาสาในการทำความดีโดยมีหมายเลขโทรฟรี 1644 สวพ.FM91 เป็นสื่อกลาง ในการรับเรื่องราวต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจและเชิดชูเกียรติ สำหรับคนดีมีน้ำใจที่เสียสละทั้งเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ทุ่มเทให้กับสังคม ทางรายการข่าวจราจร สวพ.FM91 จึงได้รวบรวมและคัดเลือกบุคคลที่ทำความดีในสังคม ตั้งแต่ช่วง มีนาคม - ธันวาคม 2559 เพื่อรับรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  รวม 10 ท่าน ได้แก่

1.       นายวัฒนา  ภรณ์คงแก้ว

2.    นางสาวสายพิณ แสงคำ

3.       นายสมบัติ  ศัตรูพ่าย

4.    นายวิริยะ  สังข์พยุง

5.       น.ส.เฌอมาน   พุ่มพันธุ์

6.       นายยงยุทธ  เอกเชี่ยวชาญ

7.       นายธำรง    เนตรสวัสดิ์

8.       นายสิทธิศักดิ์   รอดดอนไพร

9.       นายเฉลิมโชค  สมสืบ

10.   นายคงเดช  ทองสุขธรรมสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์