Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

วันที่ 08/12/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์