Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากฯ มอบเงินรางวัลหญิงไทยคนแรกพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ ตามโครงการสนับสนุนทุนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

วันที่ 21/11/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2559 ) เวลา 10.30 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับ ทันตแพทย์หญิง 
นภัสพร ชำนาญสิทธิ์ ผู้หญิงไทยคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จ โดยมี 
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานฯ ได้มอบเงินรางวัลสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนทุนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ด้วยกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับ ทันตแพทย์หญิง นภัสพร ชำนาญสิทธิ์ เป็นเงิน 500,000 บาท โดยโครงการฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศ จากความสำเร็จดังกล่าวของทันตแพทย์หญิง นภัสพร ฯ จะเห็นได้ว่าต้องผ่านการเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกซ้อม 
มีความกล้าหาญและอดทนอย่างมากเนื่องจากต้องต่อสู้กับเส้นทางที่เสี่ยงอันตราย ยากลำบาก และหนาวเย็น โดยสามารถปีนขึ้นไปถึงความสูงประมาณ 8,850 เมตร จากระดับน้ำทะเล และมีจุดมุ่งหมายเพื่ออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขา
ในครั้งนี้ด้วย แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันชาติอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์